VULNERABILITY ASSESSMENT

Yellow line

Tegenwoordig is elk bedrijf verbonden met het internet en dit brengt uiteraard de nodige dreigingen met zich mee. Een vulnerability assessment van Rootsec definieert, identificeert en classificeert deze kwetsbaarheden. Op basis van deze rapportage kunt u proactief stappen ondernemen om uw bedrijf beter te beveiligen en zodoende cybercriminelen buiten de digitale deur te houden.

Hoe voert Rootsec een vulnerability assessment uit?

Yellow line

Door middel van een scan op de openstaande poorten worden uw online verbindingen geanalyseerd en op kwetsbaarheden gecontroleerd. De resultaten van deze scan worden vervolgens gebruikt om inzicht te geven in mogelijke kwetsbaarheden.

Het is vervolgens van essentieel belang dat deze kwetsbaarheden proactief worden aangepakt, voordat cybercriminelen deze ingang(en) gebruiken.

Zoals u van Rootsec mag verwachten bevat het rapport niet enkel de resultaten maar ook advies en een classificatie op basis van het bedreigingsniveau. Een kwetsbaarheid met een kritiek niveau dient zo spoedig mogelijk verholpen te worden.

Daarnaast zal Rootsec ook advies geven aan de klant om de gevonden risico’s zo efficiënt mogelijk te mitigeren

De voordelen van een vulnerability assessment

Yellow line
Vulnerability Assessment
Duidelijke inzichten

Geeft u snel en duidelijk inzicht in de huidige kwetsbaarheden binnen uw online verbindingen

Vulnerability Assessment
Proactief handelen

Een rapport dat u in staat stelt om meteen proactief te handelen en gevaren te mitigeren

Vulnerability Assessment
Waterdichte systemen

Advies op maat van Rootsec om kundig en efficiënt uw systeem waterdicht te maken

Stap voor stap

Yellow line
Stap 1

Rootsec stelt een lijst met alle te onderzoeken IT componenten op in samenspraak met de klant

Stap 2

Middels scans onderzoeken we de componenten en rapporteren we de kwetsbaarheden

Stap 3

We schrijven een rapport waar alle bevindingen naar voren komen, geclassificeerd op basis van ernst

Stap 4

Rootsec levert advies aan de klant om de gevonden risico’s te mitigeren

Wanneer moet u een vulnerability assessment laten uitvoeren?

Yellow line

Wilt u snel inzichtelijk krijgen in hoeverre uw IT componenten voldoende beveiligd zijn? Heeft u recent wijzigingen doorgevoerd en wilt u controleren of deze correct werken? Dan kunt u een vulnerability assessment laten uitvoeren. U heeft dan snel een goed beeld van de huidige status en kunt, indien nodig, proactief handelen om gevonden risico’s te mitigeren.